Welkom bij Gratia plena
"Controleer zelf en verbaas"

 

 Even mijzelf voorstellen: mijn naam is Ronald Rollman.

In het jaar 1997 tussen 1 januari 20 februari is aan mij een engel voorspeld en het zou belangrijk zijn,
herhaald met heel belangrijk.

Op 11 januari 2005 verscheen de Engel,
in een gedaante van een borstbeeld op een
ESA foto.
De foto is afkomstig van de satelliet Mars Express,
deze maakt foto's van het oppervlak van planeet Mars.
Ik trof de Engel
Hier aan, op Deze foto van ESA. 

De vleugel van de Engel heeft het uiterlijk van een
cilindercontour bekleed met vacht in de vorm gezet van
een vleugel. Door Haar rechter vleugel loopt aan de
onderkant een donkerlint. Zie deelvergroting van de foto
bovenaan.

Ik wist dat Els die mij de Engel had voorspeld, mij een
briefje had meegeven met door haar zelf geschreven haar
adres destijds. Wij zouden bij haar thuis ter afsluiting
nog een paar lessen chakra’s tekenen volgen,
maar dat is er nooit van gekomen. Het briefje lag onderin een verhuisdoos op zolder. Door de jaren heen hebben
zilvervisjes het briefje gedeeltelijk opgegeten.

 

Er is in tussentijd veel gebeurd, paus Benedictus XVI heeft aan mij een titel gegeven.
“ De engel, zo zei paus, “noemt haar niet bij haar aardse naam, Maria, maar bij haar goddelijke naam, zoals ze vanaf het begin was gezien en gekend door God: ‘Gratia plena’..., ‘Geliefde’ in het Grieks.
De heilige Origines stelt vast dat zo’n titel nog nooit aan een menselijk wezen was gegeven, en dat het geen parallel heeft in de gehele heilige Schrift”.
Ook in navolging van de Kerkvaders gebruikte de paus voor Maria het woord aquaductus. Zo heeft de Heer het gewild: dat de verlossende kracht van Zijn dood en Opstanding via het hart en de handen van Zijn Moeder de wereld in zou stromen. ”

 
 

 

 
!
!

Spiritueel maandblad ParaVisie

Ronald Rollman over bouwwerken op de rode planeet

 

 'Ik ontdekte een engel op Mars'

 

Het leven van Ronald Rollman verandert op 11 januari 2005 volkomen. Op die dag ziet hij een engel. Op Mars. Vanaf mei 2005 ontvangt hij ook boodschappen van entiteiten via de bandrecorder.
Ronald voelt zich bevoorrecht dat hem dit mag overkomen en is gedreven in het verspreiden van de informatie die hem via de diverse kanalen bereikt. Maar dat is nog niet alles, want zo stelt hij: "Er staat iets groots te gebeuren". Ronald woont met zijn moeder midden in de landelijke omgeving rond het dorp Warder aan het Markermeer. Zijn zolderkamer staat vol met apparatuur, een verwijzing naar de technische achtergrond waarover Ronald als afgestudeerde LTS-er en zendamateur nu eenmaal beschikt. Enthousiast, maar beheerst, vertelt hij zijn verhaal, waarbij af en toe nog de verbazing in zijn stem hoorbaar is. Ook voor hem was dit tot voor kort immers geen dagelijkse kost.

 

Uitvogelen

 

Toch zijn er, achteraf bezien, al sinds zijn vroege jeugd tekenen dat Ronald anders dan anders is. Zo droomt hij op zijn negende al over het Christuskruis, terwijl hij niet religieus opgevoed wordt. En later heeft hij zelfs voorspellende dromen. Vooral de laatste jaren wordt hem duidelijk dat er meer is en het toeval niet

!

bestaat. Maar Ronald gaat daar heel praktisch en reëel mee om: "Iedereen vormt zijn eigen werkelijkheid aan de hand van ervaringen en bevindingen. Ik hou ervan om alles te onderzoeken en pas op basis van de resultaten een mening te vormen. Zo kocht ik puur uit nieuwsgierigheid een telescoop en speurde ik de kortegolf af naar stemmen van overledenen. Ik wilde het allemaal zelf wel eens uitvogelen. Gelukkig ben ik heel nuchter en serieus, want ik kwam in aanraking met het meest verbazingwekkende materiaal."


Els


Eigenlijk begint het verhaal van Ronald, die tegenwoordig een eigen bedrijfje in reparatie en verhuur van portofoons en mobilofoons runt, pas echt als hij in 1996 op de manege waar hij paardrijdt in contact komt met Els. Zij is volgens Ronald bijzonder paranormaal begaafd en nodigt hem uit deel te nemen aan door haar georganiseerde lessen chakra's tekenen. Ook Anita Blanker, één van de meiden van Dolly Dots, doet mee.
Ronald: "Chakra's tekenen, dat zei me helemaal niets. Ik dacht: 'ik ben hier niet op m'n plek', maar Els pikte dat op en zei: 'je hoeft niet te blijven'.
Mijn nieuwsgierigheid won echter en dus bleef ik. Gelukkig maar, want Els had me nog iets bijzonders te vertellen. Na afloop van één van de tekenlessen riep ze me bij zich. 'Er komt in de toekomst een engel op je pad. Het zal een hele belangrijke gebeurtenis zijn'. Ik natuurlijk denken aan een verschijning of iets dergelijks, maar op 11 januari van het afgelopen jaar werd het me plots duidelijk. Haar woorden hebben me uiteindelijk geholpen om met mijn ontdekking naar buiten te treden, want zelf ben ik nou eenmaal broodnuchter."


De ontdekking


Al in de dagen voorafgaand aan de ontdekking had Ronald het gevoel dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Hij nam in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag 2005 een UFO waar en zag zijn waarneming bevestigd op de website UFOPlaza.nl, compleet met ooggetuigenverslagen en foto's van anderen. Zijn door hemzelf uitgeprinte reacties op het forum van de site tonen aan dat Ronald dit als voorbode van een veel grotere gebeurtenis zag. En wat hij al voorvoelde gebeurde dus een aantal dagen later. Nieuwsgierig geworden door berichten op internet over mogelijke bouwwerken op Mars bezocht hij de site van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Op een op die site geplaatste foto van de in 2003 gelanceerde Mars Express, die in een baan om de planeet cirkelt en van betrekkelijk geringe hoogte platen schiet, zag Ronald het. Niet ineens, maar heel geleidelijk.
In zijn eigen woorden: "Eerst zag ik borsten, toen een vleugel en een lint. Heel langzaam werd het duidelijk dat ik keek naar een standbeeld van een engel. Op basis van mijn berekeningen moet het beeld maar liefst 1750 meter hoog zijn. Een enorm ding dus, dat bovendien vóór een ander beeld geplaatst is. Het lijkt erop alsof de engel in een beschermend gebaar de daarachter geplaatste beeltenis beveiligd. Het gaat volgens mij om een voorstelling van God, in de gedaante van een soort giraffe. De makers van de beelden zijn zeer hoogontwikkeld, aangezien zij blijkbaar weten hoe het opperwezen van het universum eruit ziet." Hoe bijzonder deze ontdekking ook is, Ronald heeft nog veel meer bouwwerken op Mars ontdekt. Volgens hem staat op de foto van de engel en de giraffe ook nog een piramide en afbeeldingen van een hemelpoort, een distelstruik, een leeuw, een wolf en Neptunes.
Boven de giraffe ontwaart Ronald overigens een klein gebouwtje, met daarop een groot plusje. Elders op Mars trof hij ook al dat symbool aan. Zou het gaan om het universele embleem voor God, zo vraagt hij zich hardop af?

 

Tientallen UFO's


Via bandstemmen en ingevingen kwam Ronald achter de namen van de piramide en de engel. De naam van de engel gaf hij door aan bisschop Punt van Haarlem. Ronald: "En wat denk je? Precies een jaar na mijn ontdekking, dus op 11 januari 2006, ontmoet deze de Paus! Dat kan toch geen toeval zijn?" Ronald vervult zijn zelfgekozen rol als verspreider van het opmerkelijke nieuws met verve. Onlangs stuurde hij een hoogwaardige

!
kopie van de foto naar koningin Beatrix, door hem consequent als 'majesteit' aangeduid. Een reactie heeft hij van haar nog niet mogen ontvangen, maar Ronald vermoedt dat dat komt vanwege de diverse religies waarmee het staatshoofd tegenwoordig rekening moet houden.
Maar hij sluit ook niet uit dat ze de engel niet ziet. "Lang niet iedereen ziet de engel op de foto van ESA. Ik beschouw het als een voorrecht de mensen op de contouren te wijzen, zodat ze dit wonder ook kunnen aanschouwen". Ronald zou daarnaast iedereen willen aansporen om zelf ook eens de site van ESA te bezoeken. Op die manier is men in staat om met eigen ogen het volgens hem 'uitvoerige' bewijs tot zich te nemen.
Ronald: "Dat is heel belangrijk, zeker voor de verwerking en acceptatie van toekomstige, wereldschokkende gebeurtenissen. Ik droomde laatst van een overvlucht van tientallen schitterend verlichte UFO's. Een groots spektakel, maar ik merkte dat de toeschouwers die om me heen stonden nogal paniekerig op het fenomeen reageerden. Om zo'n schrikreactie te voorkomen kom ik nu met mijn verhaal naar buiten. Ik wil daarbij niet overtuigen en opdringen, maar mensen tot eigen onderzoek aanzetten."